Vakantie op de boerderij in Oostenrijk

Na een lange periode van onzekerheid is onze Amy dat echt geopereerd in Barcelona op 20 september j.l. Alles is gelukkig goed gegaan, zware operatie, maar nu 2 weken later kunnen we zeggen dat het beter gaat. We merken zeker al positieve veranderingen en als het goed is, mogen we volgend weekend naar huis. Ik wil hierbij iedereen bedanken voor jullie lieve mailtjes, donaties, appjes, het heeft ons echt gesteund en mede door jullie is de operatie mogelijk gemaakt. Dank jullie wel <3

Ik kan dan ook voorzichtig zeggen dat ik mijn werk weer ga oppakken. Er zijn heel veel mails niet beantwoord, of veel te laat beantwoord, maar gezien de situatie zullen jullie dat wel begrijpen.

Nogmaals dank en ik hoop veel van jullie komende zomer in het Lammertal te mogen ontmoeten!

Meer in « Winter